Τηλ. Kέντρο: 22210-25747 FAX: 22210-25747

info@forchroubis.com

espa
Home Electronic Tools Heat Guns, Detachment Tools Hot Glue Guns Accessories Hot Air Gun HG 2320 E

Hot Air Gun HG 2320 E

Κωδικός προϊόντος: 53452320 Κατηγορίες: , ,

Περιγραφή

  • Shrinking of shrink hoses and shrink connectors
  • Loosening seized bearings, bolts, sleeves, cogs, screws, etc.
  • Removing paint, chip protection ,sealant and seals, e.g. cylinder head gaskets, adhesive labels etc.
  • Welding bitumen sheets
  • Cutting polystyrene
  • Plane welding
  • Foiling
  • Tin-plating of vehicle bodywork

Display: LCD indicator in 10 °C increments
Temperature setting: per button
Stage 1: + 80 °C
Stage 2: + 80 to + 650 °C
Airflow rate
Stage 1: 150 l/min
Stage 2: 150 – 500 l/min
Programme:
1: + 250 °C / approx. 350 l/min
2: + 350 °C / approx. 400 l/min
3: + 450 °C / approx. 500 l/min
4: + 550 °C / approx. 400 l/

53452320

K16_175_2

X