Τηλ. Kέντρο: 22210-25747 FAX: 22210-25747

info@forchroubis.com

espa
Home VARO Shelving and Stocking System, Assortments VAROiBOXX, VAROiBOXX Assortments, Accessories VAROiBOXX Assortments Multiple Range Blind Riv.VAROiBOXX

Multiple Range Blind Riv.VAROiBOXX

Περιγραφή

  • 529 pieces
  • 1 × Art. No. 2722 1: hand rivet gun MFX 150 B

9007273

K18_803_1

X