Τηλ. Kέντρο: 22210-25747 FAX: 22210-25747

info@forchroubis.com

espa
Home VARO Shelving and Stocking System, Assortments VAROiBOXX, VAROiBOXX Assortments, Accessories VAROiBOXX Accessories Thermoformed Insert, 20 Compartments, VAROiBOXX

Thermoformed Insert, 20 Compartments, VAROiBOXX

Περιγραφή

  • Tray for small parts made from deep-drawn plastic 
  • With 20 compartments (each 2 compartments 169.75 / 157.75 / 145.75 / 133.75 / 121.75 / 109.75 / 97.45 / 85.75 / 72.45 / 64.93 × 26.80 mm)
  • Cost-effective way to organise the VAROiBOXX 
  • Suitable for VAROiBOXX and the VAROBOXX LS drawer

9008120

K18_707_1

X